ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03/05/2017 και τη Πέμπτη 04/05/2017. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει την Παρασκευή 12/05/17 και ώρες 15.00-19.00.