ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕ3 ΜΕ ΤΗΝ κα Ε.ΙΜΠΡΙΞΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΛΕ3  ΜΕ  ΤΗΝ  κα Ε.ΙΜΠΡΙΞΗ

ΔΕΝ  ΘΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ 27/03/2017  ΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΣΤΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΜΕ  Η/Υ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΛΕ3  ΚΑΙ  ΩΡΑ  13:00-15:00  ΜΕ  ΤΗΝ  κα Ε.ΙΜΠΡΙΞΗ.

 

ΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΘΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ 29/03/2017  ΤΗΝ  ΙΔΙΑ  ΩΡΑ.