ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4/2017 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/4/2017 ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΠΑΠΑΗΛΙΑ Θ.