ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λόγω της σημερινής στάσης των λεωφορείων, 16/5/2017, από 11:00 έως 16:00, τυχόν απουσίες φοιτητών στα εργαστήρια δεν προσμετρούνται.

 

 

O Πρόεδρος του Ιδρύματος