ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ 22/03/2017  ΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΘΑ  ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ  ΣΤΙΣ  14:00 .