ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

Καλούνται οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία και έως σήμερα δεν έχουν αναλάβει θέμα να υποβάλλουν στην Γραμματεία σχετική αίτηση από Δευτέρα 13/3/2017 έως και Πέμπτη 16/3/2017 και ώρες 10.00-12.30.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος