ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λόγω της Γενικής Πανελλαδικής απεργίας την 17/5/2017 αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Εκ μέρους της Διοίκησης του Ιδρύματος