Διοίκηση Επιχειρήσεων ( ΜΒΑ )

Το Πανεπιστήμιο του Kentucky σε σύμπραξη με το ΤΕΙ Πειραιά διοργανώνει στην Ελλάδα το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα ΜΒΑ στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά. Το πρόγραμμα είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο ΜΒΑ Αμερικανικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα και λειτουργεί στα πλαίσια του Νόμου 2916/2001 και η αναγνώρισή του είναι δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 738 Τ.Β' / 18.5.2004.Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες (τρία εξάμηνα). Το πτυχίο εκδίδεται στις Η.Π.Α. στο όνομα του Πανεπιστημίου του Kentucky και είναι ακριβώς ίδιο με το πτυχίο του μητρικού ιδρύματος. Υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι απόφοιτοι ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών και οι απόφοιτοι ξένων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως προπτυχιακής ειδικότητας. Στους φοιτούντες παρέχεται αναβολή στράτευσης.

Δ/νση: Κειριαδών 2 
11854  Κ. Πετράλωνα
Τηλ : 210–5381278  210-5381453  210-3420973
Ιστοσελίδα : www.mbaingreece.gr