Δωρεάν σεμινάριο πάνω σε ψηφιακές δεξιότητες για τον τουρισμό και όχι μόνο