ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

 

Η ύλη του μαθήματος για το εαρινό εξάμηνο 2017 είναι:

1.Από το σύγγραμμα των Stuart, Sarow & Stuart (2008):

«Αποτελεσματική επικοινωνία στις σύγχρονες επιχειρήσεις», Εκδόσεις Κριτική

Κεφάλαια: 1, 2, 4 (σελ. 130-150), 5 (σελ. 184-201) & 6 (215-226).

 

2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ