ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

·        Βασικές έννοιες Στατιστικής.

·        Συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων.

·        Παρουσίαση αριθμητικών και μη δεδομένων σε πίνακες και διαγράμματα.

·        Χαρακτηριστικά στοιχεία κατανομών.

o   Αριθμητικός μέσος.

o   Διάμεσος.

o   Τεταρτημόρια.

o   Ποσοστιαία σημεία.

o   Επικρατούσα τιμή.

o   Εύρος.

o   Ημιενδοτεταρτημοριακό εύρος.

o   Διακύμανση και τυπική απόκλιση.

o   Συντελεστής μεταβλητότητας.

o   Ασυμμετρία.

o   Κύρτωση.

o   Ροπές.          

o   Ασυμμετρία με ροπές.

·        Συνδυαστική ανάλυση.

o   Αρχή πρόσθεσης.

o   Αρχή πολλαπλασιασμού.

o   Μεταθέσεις.

o   Συνδυασμοί.

o   Διατάξεις.   

o   Επαναληπτικοί συνδυασμοί.

o   Επαναληπτικές διατάξεις.

o   Επαναληπτικές μεταθέσεις.

·        Θεωρία πιθανοτήτων.

o   Πείραμα τύχης.

o   Ενδεχόμενα.

o   Πράξεις ενδεχομένων.

o   Τυχαία μεταβλητή.

o   Η έννοια της πιθανότητας.

o   Νόμος πρόσθεσης πιθανοτήτων.

o   Πιθανότητα υπό συνθήκη.

·        Κατανομές πιθανότητας.

o   Διωνυμική κατανομή.

o   Κατανομή Poisson. 

o   Τυποποιημένη κανονική κατανομή.

o   Γενική κανονική κατανομή.

 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης επιτρέπεται η χρήση επιστημονικής αριθμομηχανής. Τυπολόγιο και πίνακες κατανομών θα διανεμηθούν μαζί με τα θέματα.

Το τυπολόγιο είναι αναρτημένο στη σελίδα του τμήματος στο μάθημα Στατιστικής επιχειρήσεων.

 

                                                                                                 Η διδάσκουσα

 

                                                                                                    Κοσσιέρη Ε.