Εκθέσεις Αξιολόγησης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάχθηκε τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο του 2008, ως αποτέλεσμα της απόφασης της γενικής συνέλευσης του Τμήματος που ελήφθη στις αρχές του προηγούμενου έτους. Κατά τη σύνταξη της εκθεσης ελήφθη υπόψη το πρότυπο σχήμα της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.). Το σύνολο της έκθεσης παρατίθεται στα παρακάτω αρχεία.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 
sites/default/files/ekthesi_telikis_axiologisis_22_0.doc
Επισυναπτόμενο αρχείο: 
sites/default/files/aksiologisi_2010-tel.doc

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 

 

Ακολουθεί η τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, όπως εστάλη από την ΑΔΙΠ (αρ, πρωτ. 63/2012). 

 

 

Επισυναπτόμενο αρχείο: 
sites/default/files/final_report_tei_piraeus_accountingdep_1_0.pdf