Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής

Tο περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Oικονομίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μελέτης και εφαρμογής της Λογιστικής. Eπιδιώκει επιπλέον την συστηματική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και την έρευνα και προώθηση της Λογιστικής επιστήμης και ανταποκρίνεται απόλυτα στις προϋποθέσεις του N. 2515/1997 (ΦEK 154/A') που θεσπίζει το επάγγελμα "Λογιστής-Φοροτεχνικός".

Δηλώσεις και Τροποποιητικές

Ήλεκτρονικά Έντυπα