Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική - (Master in Public Economics and Policy)»

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική - (Master in Public Economics and Policy)» (ΦΕΚ τ. Β΄/2843/ 23-10-2012) έχει ως αντικείμενο  την εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα Δημόσιας Οικονομίας και Πολιτικής προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σκοπός του μεταπτυχιακού  αποτελεί  η εμβάθυνση  σε θεωρητικό επίπεδο της Δημόσιας Οικονομικής Πολιτικής και  η πρακτική εφαρμογή της. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα Διοικητικών, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών ή άλλων συναφών Τμημάτων. 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση των τίτλων είναι 24 μήνες (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών) συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή ισοδυνάμου αυτής (ερευνητικό project). Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. μπορεί να κυμαίνεται από πέντε (5) έως το μέγιστο οκτώ (8)  ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 18:00-21:00, και Σάββατο 09:00-15:00 και θα πραγματοποιούνται στο κτίριο του ΤΕΙ Πειραιά:

Κειριαδών 2, Κάτω Πετράλωνα, ΤΚ:11854

Στάση Μετρό Κεραμικός

 

Πληροφορίες:

Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

(Δ’ κτήριο, 1ος όροφος, γραφείο 212)

Θηβών 250 & Πέτρου Ράλλη, 122 44 Αιγάλεω

Τηλ: 210 5381323, Fax: 210 5381267, E-mail: mpep@teipir.gr

Ιστοσελίδα: www.mpep.gr