Οδηγός Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά δημιουργήθηκε το 2000 με την αναμόρφωση της όλης δομής του Τμήματος. Από το 2008 ξεκίνησε η διαδικασία αναμόρφωσης εκ νέου του Προγράμματος. Σήμερα ευρίσκεται στο τελευταίο στάδιο ο καθορισμός των κατ’ επιλογήν μαθημάτων. Το πλήρες κείμενο του Οδηγού Σπουδών παρατίθεται στο παρακάτω αρχείο:
Επισυναπτόμενο αρχείο: 
sites/default/files/odegos_spoudon_2.doc