ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ Η/Υ

Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου για το Εργαστήριο

 

Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ

 

 

Τμήματα

Τρίτη 6/6/2017

Τετάρτη 7/6/2017

Πέμπτη 8/6/2017

Παρασκευή 9/6/2017

ΛΕ1

09:00-12:00

 

 

 

 

ΛΕ2

12:00-15:00

 

 

 

 

ΛΕ3

 

09:00-12:00

 

 

 

ΛΕ4

 

12:00-15:00

 

 

 

ΛΕ5

 

 

 

11:00-14:00

 

ΛΕ6

 

 

09:00-12:00

 

 

ΛΕ7

 

17:00-20:00

 

 

 

ΛΕ8

 

15:00-16:30

 

 

 

ΛΕ9

16:00-19:00

 

 

 

 

ΛΕ10

 

 

15:00-18:00

 

 

ΛΕ11

 

 

12:00-15:00