ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. σας προσκαλεί σε

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

που διοργανώνει την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 και ώρα 12:30 μμ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

12:00 Άφιξη – Καφές

12:30 Αναλυτικά το πρόγραμμα

·  Γαϊτάνου Κυριακή, Υπεύθυνη γραφείου δικαστικής διαδικασίας του δικαστικού τμήματος του Δ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά, «Μορφές και διαχείριση υποθέσεων λαθρεμπορίας καυσίμων»

 

·        Γερακούδη Άννα, Προϊσταμένη Α΄ ΔΟΥ  Πειραιά, «Φοροδιαφυγή, Φοροαποφυγή, Φοροκλοπή, Παραοικονομία: Έννοιες, αίτια, και τρόποι αντιμετώπισης»

 

·      Μπέλεσης Δημήτριος, Μόνιμος Εκπαιδευτής Φορολογικής Ακαδημίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Οι κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και η σημασία τους για τις ελεγκτικές αρχές»

 

·  Πούλος Χαράλαμπος, Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., «Φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος μέσω των offshore εταιρειών»

 

 

·       Σγουρινάκης Νικόλαος, Λογιστής Φοροτεχνικός , Διευθυντής σύνταξης του περιοδικού "Επιχείρηση", Συγγραφέας βιβλίων, πρώην συνεργάτης-καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά, «Πηγές εισοδημάτων και τρόποι φορολόγησης. Το προοδευτικό φορολογικό σύστημα»