ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

Οι σπουδαστές του Τμήματος  που παρακολουθούν το μάθημα  Επιχειρησιακών Αγγλικών στην ομάδα Μ-Ω καλούνται να προσέλθουν σε συμπληρωματικό μάθημα την Τρίτη 30 Μαΐου 1017, 12.00-14.00, αιθ. Δ 110.

 

  

 

                                                                              Αιγάλεω, 23 Μαίου 2017

                                                                                       Η Καθηγήτρια

 

                                                                                     Ε. Κουτσογιάννη