ΥΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (όπως είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΡΧΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ) ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ èΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ

 

Τα θέματα των εξετάσεων Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2017 θα βασισθούν στις παραδόσεις μαθημάτων από την ύλη του βιβλίου «ΚΦΑΣ (ΚΒΣ) με ΦΠΑ & ΕΓΛΣ» (έκδοση 2013, 14) και «ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ με ΦΠΑ & ΕΛΠ» (έκδοση 2015, 16, 17) και κυρίως σε θέματα που αντιστοιχούν σε σελίδες ή και υπαγορεύσεις, όπως παρακάτω. 

Νέα αρίθμηση ασκήσεων σε 3 φωτοτυπίες

 Λύσεις από σελ. των βιβλίων του ΚΩΔΙΚΑ

 Λύσεις από σελ. βιβλίου "Λογιστικά Αρχεία"

2013

2014

2015,2016

2017

  1,2,4-6,8-16

 φωτοτυπία

 φωτοτυπία

 36-44

35-40

3

42

42

43

39

7

45

45

38

34

19

 65-67

 65-67

63-66

 58-62

27

 υπαγόρευση

 υπαγόρευση

116

116

29

46,47

46,47

50

45

30

36,37+υπαγόρευση

36,37+υπαγόρευση

37,38,48

34,35,43,44

39

179

179

196

204

40,41

180

180

198

205

42,43

 187+υπαγόρευση

 187+υπαγόρευση

206

214

44

269 (α,β,γ,δ)

269 (κέντρο)

218

228

45

274.275

272

216,217

227.228

46

277+υπαγόρευση

 275,276+υπαγόρευση

 222-224

232.233

47

288,295,296

288,295,296

 229,244,245

236.249.250

48

284.285

284.285

238.239

243-245

49

287,288,294,295

 287,288,294,295

227-229,244,245

236-238, 251,252

50

288.289

288.289

229

238

51

 293(γ)

 293(γ)

229.234

238.242

52

284.285

284.285

236.237

244.245

53

286 (3 πρώτες γραμμές+υπαγ.)

286 (3η-5η σειρά+υπαγόρευση)

240.241

 247-249

54

292 (περιπτ. η&ε)

 292 (περιπτ. η&ε)

242

249

55,56

 υπαγόρευση

 υπαγόρευση

 υπαγόρευση

 υπαγόρευση

57

300,303,304

  300,303,304

 249,252-254

 256,258-260

 58-63

 304+υπαγόρευση

 304+υπαγόρευση

252-254

258-260

64

286.297

286.297

240.255

247.248.262

 65-69

 38,322+υπαγόρευση

 38,319+υπαγόρευση

 240,256,258-260

 247,248,262,264-267

70

 324-327

 321-327

261-267

 268-275

 

Σημ.: Είναι υποχρεωτική η επίδειξη ταυτότητας, επιτρέπεται η χρήση απλού αριθμητικού υπολογιστή (4 πράξεις), ενώ απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση κινητού τηλεφώνου.