Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Διοίκηση Επιχειρήσεων ( ΜΒΑ )

Το Πανεπιστήμιο του Kentucky σε σύμπραξη με το ΤΕΙ Πειραιά διοργανώνει στην Ελλάδα το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα ΜΒΑ στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά. Το πρόγραμμα είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο ΜΒΑ Αμερικανικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα και λειτουργεί στα πλαίσια του Νόμου 2916/2001 και η αναγνώρισή του είναι δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 738 Τ.Β' / 18.5.2004.Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες (τρία εξάμηνα). Το πτυχίο εκδίδεται στις Η.Π.Α.

Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση αποφοίτων της Λογιστικής για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας αλλά και η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο. Η προαγωγή της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έρευνας αποτελεί επίσης σημαντικό στόχο αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.