Για το ΤΕΙ Πειραιά

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα συστήθηκε με έναν ειδικό νόμο το 1976, από την συγχώνευση της Σχολής Αναστασιάδη, ιδρυθείσας το 1947, με την Σιβιτανίδειο Σχολή που ιδρύθηκε το 1957. Το ίδρυμα παρέχει ένα υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εκπαίδευσης που συνδυάζεται με εφαρμοσμένη έρευνα σε επιλεγμένα πεδία. Το ΤΕΙ Πειραιά διατηρεί μόνιμες συνεργασίες με άλλα εγχώρια και ξένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με στόχο την συνεχή βελτίωση του επιπέδου σπουδών. Επίσης, το ίδρυμα συμμετέχει σε πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την διεθνή συνεργασία και την διάχυση της γνώσης.

Το ΤΕΙ Πειραιά είναι ένα από τα δεκαπέντε ανεξάρτητα και αυτοδιοικούμενα ΤΕΙ τα οποία, μαζί με τα πανεπιστήμια, αποτελούν το εθνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους 2916/2001 και 3549/2007. Τα ΤΕΙ διαφοροποιούνται από τα ελληνικά πανεπιστήμια εξαιτίας του τεχνολογικού προσανατολισμού των σπουδών τους. Τα πτυχία τους, καθώς και αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων, είναι τα μοναδικά πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης στην χώρα αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος και την ΕΕ. Οι απόφοιτοι των ΤΕΙ και των πανεπιστημίων δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, υπό τους ίδιους όρους.

Το ΤΕΙ Πειραιά διαθέτει περισσότερα από είκοσι διαφορετικά πτυχία που καλύπτουν από τα πεδία της τέχνης και των κοινωνικών επιστημών μέχρι αυτά των εφαρμοσμένων επιστημών και της μηχανικής. Οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές φτάνουν τις 20000 ενώ το τακτικό και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό απαριθμεί 1000 άτομα. Την λειτουργία του ιδρύματος υποστηρίζει το διοικητικό του προσωπικό που αποτελείται από διακόσια πενήντα άτομα περίπου.

Τα κτήρια του ΤΕΙ Πειραιά βρίσκονται σε έναν ελαιώνα 100.000 τ.μ στον ευρύτερο χώρο του οποίου στεγαζόταν η Ακαδημία του Πλάτωνα. Το ίδρυμα βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Πειραιά και εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Τακτικά δρομολόγια λεωφορείων συνδέουν το ΤΕΙ με τα κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά αλλά και με την υπόλοιπη Αττική. Επίσης, οι γραμμές των λεωφορείων συνδέονται με την στάση μετρό Αιγάλεω που απέχει δυο χιλιόμετρα.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΙ Πειραιά χαίρουν της ιδιαίτερης μέριμνας της διοίκησης και με την υποστήριξη του προσωπικού από τα ιδρύματα συνεργασίας, είναι ευρέως αποδεκτά από την αγορά.