Μικροοικονομική

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες θεωρία, 2 ώρες ασκήσεις
  7
  1
  Μ.Γ.Υ.

Σκοπός

 • Να κατανοήσουν οι μαθητές τις βασικές έννοιες της Μικροοικονομίας

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Η οργάνωση ενός οικονομικού συστήματος. Το μοντέλο της πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς. Θεωρία και συμπεριφορά της επιχείρησης. Αρχές της παραγωγής. Μορφές αγοράς, κατανομή πόρων. Σχηματισμός των τιμών στις διάφορες μορφές οργάνωσης αγοράς. Διανομή εισοδήματος και κατανομή προσωπικού εισοδήματος. Σχηματισμός τιμών συντελεστών παραγωγής. (Μισθός, Έγγειος Πρόσοδος, Τόκος, Κέρδος). Συνοπτική ιστορία οικονομικού βίου και οικονομικών θεωριών.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • Κώττη Πετράκη Αθηνά – Κώττης Γ.: "Εισαγωγή στην σύγχρονη Μικροοικονομική", Σμπίλιας. Δανδράκης, Μπήτρος, Μπαλτάς: "Μικροοικονομική θεωρία" Α, Β, Γ τόμος, Σμπίλιας. D. Salvatore: Μικροοικονομική θεωρία, σειρά Schaum, ΕΣΠΙ. Ferguson: Μικροοικονομική θεωρία, Παπαζήσης. Θ. Παπαηλίας: Εισηγήσεις Πολιτικής Οικονομίας μέρος Ι, Αθήνα 2000