Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σκοπός

  • Να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια της Επιχείρησης και τον ρόλο της Διοίκησης μέσα σε αυτήν.

Περίγραμμα Μαθήματος

  • Κλασική σχολή και σύγχρονες θεωρίες οργάνωσης και διοίκησης. Λειτουργίες της διοίκησης της επιχείρησης. Προγραμματισμός, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχος. Θεωρία της επιχείρησης. Ομάδες συμφερόντων . Λειτουργίες της επιχείρησης.

Βιβλιογραφία

  • • Φλώρος Χ.: "Σύγχρονη Διοικητική των Επιχειρήσεων", Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 1995. • Μπουραντάς Δ.: "Management – Οργανωτική Θεωρία και Συμπεριφορά". • Κανελλόπουλος Χ.: "Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοικητική Επιχειρήσεων". • Χολέβας Ι.: "Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων. • Ζεβγαρίδη Σ.: "Οργάνωση και Διοίκηση – Οργάνωση και Μέθοδος".