Πληροφορική

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  1 ώρα Θεωρία, 4 ώρες Εργαστήριο
  4
  1
  Μ.Γ.Υ.

Ανακοινώσεις Μαθήματος

Σκοπός

 • Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός: Εισαγωγή σε βασικές έννοιες πληροφορικής και αλγοριθμικής και στη χρήση ηλεκτρονικών λογιστικών φύλλων

Περίγραμμα Μαθήματος

 • • Εισαγωγή στην Πληροφορική. • Κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων. • Λειτουργικά Συστήματα. • Αλγοριθμική. • Διάγραμμα Ροής. • Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. • Εφαρμογές με χρήση γλώσσας προγραμματισμού. • Χρήση ηλεκτρονικών λογιστικών φύλλων (Spread Sheets). • Εφαρμογές σε προχωρημένα θέματα στα ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα. • Χρήση μακροεντολών στα ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Δημόπουλος, Σταματάκος: "Εφαρμογές - προγραμματισμός". • Δημόπουλος, Γλαμπεδάκης: "Εφαρμογές στο Excel".