Εργασιακές Σχέσεις

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία
  5
  2
  Μ.Γ.Υ. (κατ' επιλογή υποχρεωτικό)

Σκοπός

 • Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις έννοιες και το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων και της διοικητικής ψυχολογίας που θα τους χρησιμεύσουν στην εργασιακής τους ζωή.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Κοινωνική ψυχολογία. Διοικητική ψυχολογία. Η συμπεριφορά. Ατομικές διαφορές, η αντίληψη. Μηχανισμοί άμυνας. Παρακίνηση. Η εργασία και η κόπωση. Κινητικότητα του προσωπικού. Ο εργασιακός συνδικαλισμός. Οργανωτική κουλτούρα.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Κόντης Θ.: "Διοικητική ψυχολογία", Εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 1994. • Ζαβλανός Μ.: "Οργανωτική Συμπεριφορά", Εκδ. Ελλη, Αθήνα 1999. • Θεοδωράτος Ε.: "Εργασιακές Σχέσεις", Εκδ. Σταμούλης, Αθήνα 1999. • Κατσανέβας Θ.: "Εργασιακές Σχέσεις", Εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.