Σύγχρονο Γραφείο

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα εργαστήριο
  4
  3
  Μ.Γ.Υ. (κατ΄ επιλογή υποχρεωτικό)

Σκοπός

 • Η εξοικείωση των σπουδαστών με την εμπορική αλληλογραφία και τα κείμενα λογιστικής σε συνδυασμό με την επεξεργασία κειμένου.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Εκμάθηση Επεξεργαστή Κειμένου (Ελληνικά και Αγγλικά) σε Εμπορικές και Λογιστικές Εφαρμογές. Τυφλό Σύστημα.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • Μηλιώτη Ε., Βαρδάκης Π.: "Σύγχρονο Γραφείο", εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2000.