Λογιστική Κόστους Ι

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Ασκήσεις
  6
  4
  Μ.Ε.

Σκοπός

 • Να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια του κόστους, τις μεθόδους κοστολόγησης καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • • Έννοια και βασικοί σκοποί κοστολόγησης. Κόστος, έξοδο, δαπάνη, ζημιά, έσοδο. Λειτουργική διάρθρωση βιομηχανικών επιχειρήσεων. Κέντρα (θέσεις) κόστους. • Διακρίσεις κόστους. • Είδη κοστολόγησης. • Κοστολόγηση εξατομικευμένης και μαζικής παραγωγής. • Άμεση και πλήρης κοστολόγηση. • Ελαττωματική παραγωγή και φύρα. • Κοστολόγηση υπηρεσιών και διαδικασιών. • Εσωλογιστική και εξωλογιστική κοστολόγηση. • Αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ..

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Βενιέρης Γ.: "Λογιστική Κόστους". • Πρωτοσυγγελάκης Σ.: "Λογιστική Κόστους Ι". • Βανάκας Α.: "Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Λογιστική Κόστους Ι. • Πάγγειος Ι.: "Θεωρία Κόστους".