Λογιστικές Εφαρμογές (Εργαστήριο)

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  4 ώρες εργαστήριο
  2
  4
  Μ.Ε.
  Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Σκοπός

 • Να αποκτήσουν οι σπουδαστές την ικανότητα ενημέρωσης βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ σύμφωνα με την διπλογραφική μέθοδο.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Εφαρμογές στην κλασική (μη μηχανογραφημένη) λογιστική διαδικασία και πρακτική. Λογιστικά συστήματα. Παραγωγή δικαιολογητικών εγγράφων και τήρηση φορολογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής επιστήμης, τις ανάγκες της επιχείρησης και την αντίστοιχη νομοθεσία (φορολογική, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εμπορική, εργατική, ασφαλιστική). Σύνταξη περιοδικών οικονομικών, λογιστικών και φορολογικών καταστάσεων και δηλώσεων.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία