Ξένη Ορολογία ( Θεωρία - Αγγλικά )

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία
  6
  5
  Μ.Ε.

Σκοπός

 • Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξουν οι σπουδαστές δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα που θα τους βοηθήσουν τόσο κατά την διάρκεια των σπουδών τους όσο και στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Ειδικότερα, το μάθημα αποσκοπεί: α. να εξοικειώσει τους σπουδαστές με την ορολογία που συναντάται στην επιστήμη της οικονομίας και σε κλάδους της όπως η οικονομική των επιχειρήσεων , ώστε να καταστούν ικανοί να κατανοούν κείμενα της ειδικότητας τους κατά τη χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας και β. να αποκτήσουν τις γλωσσικές γνώσεις που απαιτούνται ώστε να εργάζονται αποτελεσματικά σε ξενόγλωσσο περιβάλλον. .

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Εμπορικά και οικονομικά κείμενα. Μετάφραση και διαμόρφωση κειμένων (από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντιστρόφως). Εμπορική αλληλογραφία και ορολογία.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Σημειώσεις Μαθήματος

Βιβλιογραφία

 • Για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος: Τσαγκαράκου Ε. 2005. Βusiness English. Αθήνα.Σύγχρονη Εκδοτική. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος: Αντωνίου Κ. 2000. Business English Studies. Αθήνα. Σύγχρονη Εκδοτική. *Ασκήσεις Ορολογίας. Ομάδα καθηγητών Αγγλικής γλώσσας ΣΔΟ, ΚΞΓΦΑ.