Ξένη Ορολογία ( Εργαστήριο - Αγγλικά)

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  1 ώρα Άσκηση
  6
  5
  Μ.Ε.

Σκοπός

 • Εμπορικά και οικονομικά κείμενα. Μετάφραση και διαμόρφωση κειμένων (από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντιστρόφως). Εμπορική αλληλογραφία και ορολογία.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Να μπορούν οι σπουδαστές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρησιακής επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Tsagarakou-Kuriakopoulou E.: "English for Business", Εκδοτικός Όμιλος «ΙΩΝ». • Antoniou C.: "Business English Studies", Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2000.