Δεοντολογία Επαγγέλματος

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία
  5
  6
  Μ.Ε.Υ.

Σκοπός

 • Σκοπός του μαθήματος είναι να θέσει τον απόφοιτο που προτίθεται να σταδιοδρομήσει ως ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής αλλά και ως στέλεχος λογιστηρίου επιχ/σεων προ των υποχρεώσεών και ευθυνών που επιβάλλει η σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη και το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ο λογιστής καλείται να δραστηριοποιηθεί επιτυχώς και να επιβιώσει.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • • Βασικές έννοιες ηθικής. • Επιχειρηματική και επαγγελματική ηθική. • Σύγχρονες απόψεις περί επιχειρηματικής και επαγγελματικής δεοντολογίας. • Κοινωνική ευαισθησία. • Το λογιστικό επάγγελμα στη σύγχρονη κοινωνία. • Ο ρόλος του λογιστή. • Κώδικες επαγγελματικής συμπεριφοράς. • Θεωρητικές προσεγγίσεις σε ηθικά και δεοντολογικά διλήμματα. • Σύγχρονα ηθικά και δεοντολογικά θέματα του επαγγέλματος.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Κάντζος Κ.: Σημειώσεις "Επαγγελματικής Δεοντολογίας", Αθήνα 2000. • Τσακλάγκανος Α.: "Οικονομική των Επιχειρήσεων", Θεσσαλονίκη. • Gray R, Owen D, and Adams C.: "Accounting & Accountability", Prentice Hall 1996. • Κάντζος Κ.: "Ελεγκτική", Σταμούλη, Αθήνα 1997.