Ναυτιλιακή Λογιστική

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Ασκήσεις
  5
  6
  Μ.Ε. (κατ' επιλογή υποχρεωτικό)

Σκοπός

 • Δεδομένου ότι οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποτελούν τον σημαντικότερο κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας ένα μεγάλο μέρος σπουδαστών απασχολείται σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους σπουδαστές στην ναυτιλία, στην οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στην λογιστική αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και δεν έχουν την δυνατότητα να τις διδαχθούν στα πλαίσια άλλων μαθημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού οι σπουδαστές χρησιμοποιούν όρους στην Αγγλική γλώσσα και εξοικειώνονται με την ναυτιλιακή πρακτική. Το σχετικό μάθημα διδάσκεται μόνο στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών. Από εταιρίες διοργανώνονται σεμινάρια, τα οποία αποσκοπούν στην προσέγγιση της ύλης που διδάσκεται στο μάθημα. Οι σπουδαστές των ΤΕΙ είναι πλήρως καταρτισμένοι σε ναυτιλιακά θέματα και δεν τους είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια αυτά προκειμένου να καταλάβουν μια θέση στην ναυτιλιακή αγορά.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • • Γενικά περί πλοίου. • Μορφές ναυτιλιακών επιχειρήσεων • Οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. • Εφαρμογή λογιστικής σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις. • Ειδικά θέματα λογιστικής. • Φορολογία πλοίων.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Λεκαράκου Κ. –Παπασπύρου Α.: "Ναυτιλιακή Λογιστική". • Καρδακάρης Κ.: "Ναυτιλιακή Λογιστική". • Πρωτοψάλτης Ν.: "Γενική και Αναλυτική Λογιστική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεω"ν. • Χαραλάμπους Α.: "Στοιχεία Ναυτιλιακής Λογιστικής".