Δημόσια Οικονομική

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία, 2ώρες Ασκήσεις
  5
  6
  Μ.Ε.Υ. (κατ' επιλογή υποχρεωτικό)

Σκοπός

 • Η εισαγωγή του κρίνεται αναγκαία διότι παρουσιάζει στον σπουδαστή τη βασική λειτουργία του δημόσιου τομέα της οικονομίας – ενώ γίνεται επίσης και εισαγωγή στο δημοσιονομικό δίκαιο. Συνεπώς μαθήματα όπως η φορολογική λογιστική Ι και ΙΙ, η Λογιστική Δημόσιας Διοίκησης και ΝΠΔΔ μπορούν να καταστούν πιο κατανοητά στους σπουδαστές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι σχεδόν οι απόφοιτοι που ασκούν είτε το επάγγελμα του λογιστή είτε κάτι συναφές (π.χ. φοροτεχνικοί) σχετίζονται στενά με τον δημόσιο τομέα πιστεύεται ότι παρόμοιο μάθημα θα εφοδιάσει με σημαντικές γνώσεις τους σπουδαστές του Τμήματος. Προσέτι θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι για τις εξετάσεις του Ο.Ε.Ε. (άρθρο 10) ανάμεσα στα άλλα απαιτείται το σχετικό μάθημα.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Οι οικονομικές λειτουργίες του Κράτους. • Φορολογία – έσοδα δημοσίου. • Δαπάνες – επενδύσεις και δημόσια κατανάλωση. • Προϋπολογισμός του κράτους. • Δημόσιο χρέος – Δανεισμός σε εγχώριο και ξένο νόμισμα. • Δημοσιονομικές πολιτικές και ο ρόλος του δημόσιου τομέα στη καταπολέμηση του οικονομικού κύκλου. • Σύγχρονες απόψεις περί κρατικής πολιτικής: Κρατικοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Γεωργακόπουλος Θ.: "Δημόσια Οικονομική". • Καράγιωργας Σ.: "Δημόσια Οικονομική", Παπαζήση. • Καράγιωργας Σ.: "Δημοσιονομική Πολιτική", Παπαζήση.