Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  4 ώρες εργαστήριο
  4
  Ζ
  Μ.Ε.

Σκοπός

 • Να αποκτήσουν την ικανότητα οι σπουδαστές διερεύνησης και ανάπτυξης θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Σεμινάριο τελειοφοίτων με διερεύνηση, παρουσίαση και ομαδική συζήτηση και κριτική επιλεγμένων θεμάτων (case studies) διοικητικής φύσεως, με έμφαση στην οργανωτική, τη διαμόρφωση πολιτικής και τη χρήση διοικητικών τεχνικών και θεωρίας στις συζητούμενες περιπτώσεις.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία